Mirjana Orašanin (Računovodstvo)

Slika Mirjana Orašanin

Ciljevi izučavanja predmeta:

Predmet PRAKTIČNA ISTRAŽIVANJA I POSLOVNE VJEŠTINE namijenjen je studentima četvrte godine Fakulteta poslovne ekonomije sa ciljem sticanja samopouzdanja, motivisanosti, spoznaje sopstvenih potencijala i mogućnosti, a sve u cilju planiranja i razvoja karijere studenata, budućih akademskih građana.

Cilj ovog predmeta jeste sticanje svijesti o značaju cjeloživotnog učenja i razvoja "prenosivih vještina" u svrhu konkurentske prednosti na tržištu rada, kreiranje novih pogleda na svijet i razvoj vještina koje će studentima omogućiti povećanje šansi za uspjeh, na ličnom i poslovnom planu.

Predmet je koncipiran na način da obuhvata slijedeće gradivo: -  od spoznaje ličnih sposobnosti i značaja upravljanja karijerom, preko savladavanja vještina predstavljanja sopstvenih vrijednosti i postignuća, kao i vještina neophodnih za efikasno komuniciranje, liderskih vještina, vještina upravljanja vremenom i timskog rada, pa sve do pregovaračkih vještina i vještina upravljanja konfliktima.

Poslednji pristup:utorak, 13. oktobar 2020., 08:04  (98 dana 17 h)
Uloge:Profesor
Profili kursa:Menadžment finansijskih institucija, Finansijska tržišta, Investiranje, Investicije, Računovodstvo, Poslovne finansije, Praktična istraživanja i poslovne vještine, Forenzičko računovodstvo, Računovodstvo, Finansijsko poslovanje u turizmu i hotelijerstvu, Praktična istraživanja i poslovne vještine, Upravljanje rizicima poslovanja, Savremene korporativne finansije
Preskoči KOLOKVIJUM I

KOLOKVIJUM I

Predavanja:

Ponedjeljkom,

15,30-18,00 u A4

 

Vježbe:

Utorkom,

15,30-18,00 u A3

 

Popravni test za drugu provjeru aktivnosti studenata biće održan u utorak, 09.06.2020. sa početkom u 12,00 -12,15  časova, elektronskim putem.

Nema novosti od Vaše poslednje posete