Aleksandar Sandro Cvetković (Projektovanje Informacionih sistema)

Slika Aleksandar Sandro Cvetković
Poslednji pristup:sreda, 16. oktobar 2019., 09:51  (4 dana 14 h)
Profili kursa:Osnove računarske tehnike, Informatika, Osnovi teorije informacija i kodovanja, Informacioni sistemi, Multimedija, Projektovanje Informacionih sistema, Osnovi računarske tehnike, Osnovi računarske tehnike, Poslovna informatika, Poslovna informatika
Preskoči Važni datumi

Važni datumi

04.10.2017. Početak nastave
08.11.2017. Kolokvijum 1 (e-test, praktični zadatak I)
20.12.2017. Kolokvijum 2 (e-test, praktični zadatak II)
10.01.2018. Završetak semestra, projekti

Nema novosti od Vaše poslednje posete