Zoran Jović (Revizijsku regulativu)

Slika Zoran Jović
Poslednji pristup:ponedeljak, 14. septembar 2020., 15:17  (13 dana 23 h)
Uloge:Profesor
Profili kursa:Evaluacija i rizik, Međunarodna ekonomija, Bankarstvo, Revizijska regulativa
Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja
Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Prva provera aktivnosti studenata: 13.04.2020. u 10h preko hangout meet platforme za održavanje nastave na linku:                                                https://meet.google.com/zmt-kmaw-omv

Druga provera aktivnosti studenata: 25.05.2020. u 10h preko hangout meet platforme za održavanje nastave na linku:                                                https://meet.google.com/zmt-kmaw-omv

Popravka Prve i Druge provere aktivnosti studenata: 08.06.2020. u 12h preko hangout meet platforme za održavanje nastave na linku:                                                https://meet.google.com/zmt-kmaw-omv

Ispit - jun: 22.06.2020. u 12h u A2

Ispit - avgust: 24.08 2020. u 10h u A2

Ispit - septembar: 07.09.2020. u 10h u A2 preko linka:

https://meet.google.com/zmt-kmaw-omv

Ispit - septembar II: 21.09.2020. u 10h u A2 preko linka:

https://meet.google.com/zmt-kmaw-omv


 

 


 

 


Nema novosti od Vaše poslednje posete