Snježana Stanišić (Međunarodna ekonomija)

Slika Snježana Stanišić
Poslednji pristup:četvrtak, 11. april 2019., 12:28  (157 dana 13 h)
Profili kursa:Međunarodna ekonomija, Marketing usluga, Advertajzing, Kanali marketinga, Finansijsko izvještavanje, Revizijska regulativa, Poslovno komuniciranje, Strategijski menadžment, Marketing istraživanja, Marketing usluga
Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Najnovije vesti

Najnovije vesti

(Trenutno nema novosti)
Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja
Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Prvi kolokvijum: 07.11.2018. u 12:30h u E3; zaposleni u 17h.

Drugi kolokvijum (i popravni I kolokvijum): 19.12.2018. u 12:30h u E3; zaposleni u 16:30 u E2.

Termin ispita - januar: 23.01.2019. u 10h u A2

Termin ispita - januar II: 13.02.2019. u 10h u A2

Termin ispita - april: 17.04.2019. u 15:30 u A2

Termin ispita - jun: 19.06.2019. u 10h u E2

Termin ispita - jun II: 01.07.2019. u 12h u E2

Termin ispita - septembar: 26.08.2019. u 12h u E2

Termin ispita - septembar II: 16.09.2019. u 10h u E2

 

Nema novosti od Vaše poslednje posete