Podaci o predmetu

NIŠTA NE PISATI OVDE

Profesor
Asistent
Mirjana Orasanin
Dejana Ignjatovic
morasanin@sinergija.edu. ba dignjatovic@sinergija.edu.ba
konsultacije:ponedjeljak 13:00 - 13:00, sreda 13:00 -13:00
konsultacije: ponedeljak 12 -13
zbornica
kabinet asistenata

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vježbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vježbe


Literatura:

  • Zoran Petrović, Kosana Vićentijević, Nemanja Staniić, Računovodstvo sa zbirkom zadataka, Univerzitet Singidunum, Beograd,2015.
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vježbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocjene

broj poena < 50 ocjena 5
51-60 poena ocjena 6
61-70 poena ocjena 7
71-80 poena ocjena 8
81-90 poena ocjena 9
91-100 poena ocjena 10

 

Poslednja izmena: subota, 26. oktobar 2019., 08:06