Podaci o predmetu

NIŠTA NE PISATI OVDE

Profesor
Asistent
Kosana Vicentijevic Dejana Ignjatovic
kvicentijevic@sinergija.edu. ba dignjatovic@sinergija.edu.ba
konsultacije:ponedjeljak, 15:00-16:00
konsultacije: ponedeljak 12 -13
kabinet profesora kabinet asistenata

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vježbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vježbe
ponedeljak petak
14.30 - 17.00 10.00 - 12.30
Amfiteatar 1, prizemlje
Amfiteatar 2, prizemlje

Literatura:

  • Zoran Petrović, Kosana Vićentijević, Nemanja Staniić, Računovodstvo sa zbirkom zadataka, Univerzitet Singidunum, Beograd,2015.
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vježbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocjene

broj poena < 50 ocjena 5
51-60 poena ocjena 6
61-70 poena ocjena 7
71-80 poena ocjena 8
81-90 poena ocjena 9
91-100 poena ocjena 10

 

Poslednja izmena: ponedeljak, 15. april 2019., 10:56