Podaci o predmetu

Profesor
Jovan Travica
jtravica@sinergija.edu.ba
konsultacije: Online petkom od 11.00-12.00
platforma MicrosoftTeams

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja i vežbe
cetvrtkom
12.30 - 15.30
platforma MicrosoftTeams

Literatura:

  • Berliner Platz 1 neu, Langenscheidt Verlag, Berlin
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10
Poslednja izmena: četvrtak, 25. februar 2021., 15:21