Podaci o predmetu

Profesor Asistent
doc. dr Dejan Nikolić
MSc Aleksandar Sandro Cvetković
dnikolic@sinergija.edu.ba ascvetkovic@sinergija.edu.ba
konsultacije: ponedeljak 18:30 - 19:30
konsultacije: utorak 12:00 - 13:00
elektronska učionica 3 računarski centar I sprat

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo + Aktivnvost 10
Prvi kolokvijum 10+20
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vježbe
Ponedeljak 16:00 - 18:30 Srijeda 13:00 - 14:30
amfiteatar 1 - prizemlje elektronska učionica 3 - 2. sprat


Literatura:

  • M. Milosavljević, G. Grubor, M. Veinović, Informatika, Univerzitet Sinergija
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: sreda, 9. oktobar 2019., 12:47