Podaci o predmetu

Profesor Asistent
doc. dr Dejan Nikolić
Bojana Novaković
dnikolic@sinergija.edu.ba bnovakovic@sinergija.edu.ba
konsultacije: ponedeljak 18:00 - 19:00
konsultacije: ponedeljak 11:00 - 12:00
amfiteatar 1 - prizemlje

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo + Aktivnost 10
Prvi kolokvijum 10+20
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vježbe
Ponedeljak 15:30 - 18:00 Ponedeljak 12:30 - 14:00
Amfiteatar 1 - prizemlje Elektronska učionica 3 - 2. sprat


Literatura:

  • M. Milosavljević, G. Grubor, M. Veinović, Informatika, Univerzitet Sinergija
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: ponedeljak, 9. oktobar 2017., 18:34