Podaci o predmetu

Profesor Asistent
doc. dr Dejan Nikolić
Aleksandar Sandro Cvetković
dnikolic@sinergija.edu.ba ascvetkovic@sinergija.edu.ba
konsultacije: ponedeljak 18:00 - 19:00
konsultacije: utorak 12:00 - 13:00
amfiteatar 1 - prizemlje računarski centar II sprat

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo + Aktivnost 10
Prvi kolokvijum 10+20
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vježbe
Ponedeljak 15:30 - 18:00 Četvrtak 09:00 - 10:30
Amfiteatar 1 - prizemlje Elektronska učionica 3 - 2. sprat


Literatura:

  • M. Milosavljević, G. Grubor, M. Veinović, Informatika, Univerzitet Sinergija
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: subota, 27. oktobar 2018., 10:02