Podaci o predmetu

Profesor Asistent
Doc. dr Goran Avlijaš
Doc. dr Goran Avlijaš
email: gavlijas@sinergija.edu.ba email: gavlijas@sinergija.edu.ba
konsultacije: utorak 09.30-10.00h, 14.30-15.00h
konsultacije: utorak 09.30-10.00h, 14.30-15.00h
zbornica zbornica

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama i izrada projektnog zadatka
10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja: Vežbe
ljetni semestar ljetni semestar
Utorak od 10:00 - 12:45 Utorak 13:00 - 14:30
Amfiteatar 4 Amfiteatar 4

 

Literatura:

  • Chuck Williams, Principi menadžmenta, Data Status, Beograd, 2011.

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: utorak, 3. mart 2020., 19:13