Podaci o predmetu

Profesor
Prof. Jovan Travica
@sinergija.edu.ba
konsultacije: utorkom 12.00-13.00
platforma MicrosoftTeams

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
utorkom dan
14.00-17.00 vreme
platforma MicrosoftTeams lokacija

Literatura:

  • Berliner Platz 1 neu
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi
  • AVI fajlovi sa vežbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: sreda, 4. novembar 2020., 23:52