Silabus

Fakultet za poslovnu ekonomiju

Naziv predmeta: Njemački jezik 2

Nastavnik: Jovan Travica

Status predmeta:obavezan

Godina: druga

Semestar: zimski

Broj časova (predavanja+vežbe): 2+1

Cilj i ishod predmeta

Cilj predmeta je razvijanje veštine slušanja, čitanja, pisanja i govora na nivou А1.2 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike, kao i upoznavanja sa kulturom i običajima Nemačke,Austrije i Švajcarske. Akcenat je na osposobljavanju studenata da razume i koristi jednostavne fraze iz svakodnevnog govora. Nakon završenog nivoa А1.2 student može da: traži i pruži informacije o pravcu kretanja, opiše mesto stanovanja, iskaže aktivnosti u prošlosti, napiše ličnu biografiju, obavi kratak poslovni telefonski razgovor, odgovori na ponudu za posao, objasni zdravstvene probleme, pruži savete, rezerviše putovanje i postavi korisna pitanja tokom putovanja.

Sadržaj predmeta

U okviru zimskog semestra predviđeno je da se pređu sledeće lekcije:

Lektion 7:Willkommenin Berlin

Lektion 8: Zimmer, Küche, Bad

Lektion 9: Was ist passiert?

Nedelja

Tema/ aktivnost

I

Raspitivanje o pravcu kretanja.

II

Javni objekti. Prevozna sredstva. Predlozi sa dativom.

III

Informacije o pravcu kretanja. Imperativ za drugo lice jedinine i persiranje.

IV

Znamenitosti Berlina i Beograda. Pisanje mejla.

V

Razumevanje i pisanje turističkih ponuda.

VI

Kolokvijum I

VII

Nameštaj i uslovi života. Razumevanje oglasa za izdavanje nekretnina.

VIII

Potraga za stanom. Izražavanje želja i mogućnosti. Modalni glagoli können i wollen.

IX

Selidba. Oblici i upotreba prošlog vremena.

X

Razgovori o prošlosti. Aktivnosti tokom vikenda. Perfekat glagola sa sein.

XI

Biografija poznatih ličnosti. Perfekat glagola sa razdvojivim prefiksom.

XII

Kolokvijum II

XIII

 


Perfekat glagola na  -ieren

 

XIV

Prepričavanje događaja u prošlosti

XV

Obnavljanje gradiva

Metode izvođenja nastave: tekstualne i audio prezentacije, grupni i individualni rad.

Fakultet za poslovnu ekonomiju

Naziv predmeta: Nemački jezik 2

Наставник: Jovan Travica

Status predmeta:obavezan

Godina: druga

Semestar: letnji

Broj časova (predavanja+vežbe): 2+1

Cilj i ishod predmeta

Cilj predmeta je razvijanje veštine slušanja, čitanja, pisanja i govora na nivou  А1.2 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike, kao i upoznavanje sa kulturom i običajima Nemačke, Austrije i Švajcarske. Akcenat je na osposobljavanju studenata da razume i koristi jednostavne fraze iz svakodnevnog govora. Nakon završenog nivoa А1.2 student može da: traži i pruži informacije o pravcu kretanja, opiše mesto stanovanja, iskaže aktivnosti u prošlosti, napiše ličnu biografiju, obavi kratak poslovni telefonski razgovor, odgovori na ponudu za posao, objasni zdravstvene probleme, pruži savete, rezerviše putovanje i postavi korisna pitanja tokom putovanja.

Sadržaj predmeta

U okviru letnjeg semestra predviđeno je da se pređu lekcije:

Lektion 10: Ich arbeite bei...

Lektion 11: Gesund und fit

Lektion 12: Schönes Wochende

Nedelja

Tema / aktivnost

I

Ljudi na poslu.

II

Zanimanja. Prednosti i nedostaci. Utvrđivanje prošlog vremena.

III

Razumevanje oglasa za posao. Modalni glagol müssen. Ponavljanje rednih brojeva.

IV

Projekat „Oglasi za posao u našem gradu“.

V

Poslovni telefonski razgovor.

VI

Delovi tela. Vežbe opuštanja.

VII

Kod lekara. Modalni glagoli dürfen i sollen.

VIII

Zakazivanje lekarskog termina. Saopštavanje tegoba. Odgovori sa  JaNein i Doch.

IX

Aktivnosti koje koriste i štete zdravlju. Pružanje saveta. Imperativ drugog lica množine.

X

Turističke destinacije.

XI

Rezervisanje putovanja. Predlozi sa dativom i akuzativom.

XII

Kupovina avionske ili vozne karte. Lične zamenice u akuzativu.

XIII

Na recepciji. Razgovor o vremenu.

XIV

Planiranje izleta. Projekata „Turista u Vašem gradu“.

XV

Drugi kolokvijum.

Literatura:

Udžbenički komplet (udžbenik, radna sveska i 2 CD-а na kojima su svi audio tekstovi iz radne sveske i vežbe izgovora):

Köker, А. , C. Lemke, L. Rohrmann, T.Schering. 2002. Berliner Platz 1neu. Langenscheidt: Berlin.

Metode izvođenja nastave: prezentacije, grupni i individualni rad, rad u paru.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)[1]

Predispitne obaveze

Poena

Završni ispit

Poena

Predispitne obaveze

10

Ispit (usmeni)

30

Kolokvijum I

30

Kolokvijum II

30

Ukupno (70 + 30)

100

Начин оцењивања

Poeni

Ocena

51 – 60

6 (шест)

61-70

7 (седам)

71-80

8 (осам)

81-90

9 (девет)

91-100

10 (десет)

Poslednja izmena: četvrtak, 5. novembar 2020., 01:13