Podaci o predmetu

Profesor Bojana Prodanović Đorđević


email bprodanovic@sinergija.edu.ba
konsultacije: Ponedeljkom 12.30-13.30
kabinet profesora Zbornica 

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum (15+15)
30
Drugi kolokvijum (15+15)
30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Ponedeljkom, 10.00-12.30, Amf1
Literatura


  • Nuovo progetto italiano 1, T.Marin, lekcije 6-10

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: ponedeljak, 28. oktobar 2019., 15:26