Podaci o predmetu

Profesor Asistent
Doc. dr Mirjana Orašanin Ime i prezime, master
email: morasanin@sinergija.edu.ba email
konsultacije: Utorak, 12,30-13,30 konsultacije:
Elektronski, putem aplikacije Team kabinet asistenata

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Test
iz Poslovnih
vještina 30
Završni ispit 70
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
Utorak Utorak
10.00 - 11.30 11.30 - 12.30
Elektronski, putem aplikacije Team Elektronski, putem aplikacije Team

Literatura:

  • Grupa autora, Razvoj karijere i poslovnih veština, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2017
  • Dessler, G., Osnovi menadžmenta ljudskih resursa, prevod sa engleskog, Data status, Beograd, 2007
  • Kavi, R.S., Sedam navika veoma uspešnih ljudi, Mladinska knjiga, Beogra, 2009
  • Kavi, R.S., Živeti sedam navika, Mladinska knjiga, Beograd, 2010
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi
  • AVI fajlovi sa vežbi
  • Internet

Podaci o polaganju predmeta:

Godina: IV

Fond časova: 3

ECTS bodovi: 8

Način ocjenjivanja:

Polaganje testa: 30 bodova

Odbrana diplomskog rada: 70 bodova

___________________________________

Ukupno: 100 bodova

Obavezno obavljanje stručne prakse u privrednoj organizaciji. Mišljenje profesora o aktivnosti studenta prilikom obavljanja stručne prakse ulazi u obzir prilikom ocjenjivanja diplomskig rada.

 

Poslednja izmena: sreda, 24. mart 2021., 15:56