Silabus

I nedelja: Pojam poslovnih vještina (razvoj karijere i ličnih sposobnosti)

II nedelja: Lični SWOT

III nedelja: Razvoj ličnih sposobnosti (emocionalna/socijalna i kognitivna inteligencija)

IV nedelja: Predstavljanje poslodavcu - regrutovanje (metode, CV, propratno pismo)

V nedelja: Predstavljanje poslodavcu - selekcija (test, intevju, centar procjene)

VI nedelja: Neverbalna komunikacija (od govora tijela do prostora)

VII nedelja: Verbalna komunikacija (aktivno slušanje, feedback, vođenje sastanaka)

VIII nedelja: Pisana komunikacija (pravila, akademsko pisanje)

IX nedelja: Usmena komunikacija (sposobnost prezentovanja)

X nedelja: Preduzeće kao poslovni sistem - strategijsko razmišljanje (vizija, misija, ciljevi, planovi)

XI nedelja: Upravljanje vremenom (pojam, matrica, planiranje aktivnosti)

XII nedelja: Timski rad (tim/grupa, faze u razvoju tima, brainstorming tehnika)

XIII nedelja: Vještina prodaje (principi, metode)

XIV nedelja: Upravljanje stresom (pojam, proces, metode)

XV nedelja: Polaganje završnog testa

Poslednja izmena: subota, 16. mart 2019., 15:24