Podaci o predmetu

Profesor Asistent
Doc. dr Goran Avlijaš Doc. dr Goran Avlijaš
email gavlijas@sinergija.edu.ba email gavlijas@sinergija.edu.ba
konsultacije: četvrtak 12.30-13.00h konsultacije: četvrtak 12.30-13.00h
kabinet profesora kabinet profesora

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
ponedeljak ponedeljak
10.00 - 12.45 13.00 - 14.30
Amfiteatar A1 Amfiteatar A1

Literatura:

  • Chuck Williams, Principi menadžmenta, Data Status, Beograd, 2011.
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi
  • AVI fajlovi sa vežbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: subota, 26. oktobar 2019., 15:15