Podaci o predmetu

Profesor Asistent
Prof. dr Marko Milojevic Doc. dr Snježana Stanišič
email: mmilojevic@sinergija.edu.ba email: sstanisic@sinergija.edu.ba
konsultacije: 15:30-16:00 četvrtak konsultacije: 14:00-15:00 četvrtak
kabinet profesora kabinet asistenata

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
četvrtak četvrtak
10:00 - 11:30 12.00 - 13:30
Učionica 2 Učionica 2

Literatura:

  • ime. prezime, predmet, Univerzitet Sinergija
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi
  • AVI fajlovi sa vežbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: petak, 6. mart 2020., 14:04