Podaci o predmetu

Profesor
prof. dr Slavko Alčaković

email: salcakovic@singidunum.ac.rs

konsultacije: četvrtak, 12:30-13:00/14:30-15:00

kabinet profesora

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja i vežbe

četvrtak

10:00-14:30

Učionica 5

Literatura:

  • Radmila Živković, Ponašanje potrošača, Univerzitet Singidunum
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi
  • AVI fajlovi sa vežbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: sreda, 25. mart 2020., 17:58