Podaci o predmetu

Profesor Asistent
doc. dr Snježana Stanišić

email: sstanisic@sinergija.edu.ba
konsultacije: četvrtak od 14,00 do 15,00
Kabinet profesora

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
Ponedeljak Ponedeljak
12:30 - 14:00 14:30 - 16:00
Učionica 5 Učionica 5

Literatura:

  • Gordana Dobrijević, Poslovno komuniciranje i pregovaranje, Univerzitet Sinergija
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi
  • AVI fajlovi sa vežbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: petak, 6. mart 2020., 13:54