Silabus

Sadržaj predmeta po sedmicama:

1) Komuniciranje

2) Međunarodno poslovno komuniciranje

3) Tržišno komuniciranje

4) Vrste pregovaranja

5) Osnovni koncepti pregovaranja

6) KOLOKVIJUM I

7) Pregovarački proces

8) Pregovarački subprocesi

9) Kontekst pregovora

10) Faktori koji utiču na pregovarački stil

11) Međunarodno poslovno pregovaranje

12) KOLOKVIJUM II

13) Priprema strategije pregovaranja

14) Pregovaračke strategije i taktike

15) Govor tjela

Poslednja izmena: ponedeljak, 18. mart 2019., 18:35