Podaci o predmetu

Profesor
Prof. dr Milenko Stanić
email:mstanić@sinergija.edu.ba
konsultacije:srijeda od 11.30 do 12.30
kabinet profesora

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
utorak utorak
10.00 - 12.30 12.45 - 14.30
Amfiteatar A4 Amfiteatar A4 

Literatura:

  • Slajdovi  i materijali sa predavanja
  • Dodatni materijali za čitanje:
  • Aker,D., Kumar,V., Dej,Dž., (2008) Marketing research, 9/e. John Wiley &Sons,Inc
    Hasan Hanić (2005) Istraživanje tržišta i marketing informacioni sistemi, Beograd
    Salai,S., Božidarević,D. (2009), Marketing istraživanje, Ekonomski fakultet Subotica
    Malhotra, N. K. (2007): Marketing Research. An Applied Orientation. 5/e. Upper Saddle River: Pearson

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: četvrtak, 24. oktobar 2019., 12:46