Podaci o predmetu

Profesor Asistent
Prof. dr Marko Milojević

email: mmilojevic@sinergija.edu.ba
email
konsultacije:četvrtak, 12:30-13:00
konsultacije:
zbornica kabinet asistenata

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vježbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja i vježbe
Vježbe
utorak
12.00 - 16.00
Amfiteatar A4

Literatura:

  • Hooperwood, W.S., Leiner, J.J., Young, G.R.,: Forenzičko računovodstvo, McGraw-Hill Companies, Inc., preod na srpski Univerzitet Singidunum, 2014., Beograd
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vježbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocjena 5
51-60 poena ocjena 6
61-70 poena ocjena 7
71-80 poena ocjena 8
81-90 poena ocjena 9
91-100 poena ocjena 10

 

Poslednja izmena: četvrtak, 3. oktobar 2019., 10:44