Podaci o predmetu

Profesor Asistent
Prof. dr Marko Milojević
master, Dejana Ignjatovic
email: mmilojevic@sinergija.edu.ba
email : dignjatovic@sinergija.edu.ba
konsultacije:četvrtak, 12:30-13:00
konsultacije: ponedeljak 12:00 - 13:00
zbornica zbornica

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vježbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja
Vježbe
cetvrtak
sreda
13.00 - 15.30 12:00 - 13:30
Ucionica 2
Amf 2

Literatura:

  • Hooperwood, W.S., Leiner, J.J., Young, G.R.,: Forenzičko računovodstvo, McGraw-Hill Companies, Inc., preod na srpski Univerzitet Singidunum, 2014., Beograd
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vježbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocjena 5
51-60 poena ocjena 6
61-70 poena ocjena 7
71-80 poena ocjena 8
81-90 poena ocjena 9
91-100 poena ocjena 10

 

Poslednja izmena: subota, 26. oktobar 2019., 08:43