Podaci o predmetu

Profesor Asistent
doc.dr Stanišić Snježana
email: sstanisic@sinergija.edu.ba email: 
konsultacije: petak,13:00 do 14:00 konsultacije:
Zbornica

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe


Literatura:

  • Gordana Dobrijević, Međunarodni Menadžment, Univerzitet Sinergija
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi
  • AVI fajlovi sa vežbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: petak, 23. oktobar 2020., 08:42