Silabus

1.  Uvod u softversko inženjerstvo i proces razvoja softvera
2.  Formalne specifikacije i metode u softverskom inženjerstvu
3.  Softverski alati za razvoj informacionih sistema (CASE)
4.  Modeliranje zahteva slučajevima korišćenja
5.  Projektovanje arhitekture softverskih sistema
6.  Analiza izvodljivosti rešenja i upravljanje rizicima na projektu
Kolokvijum I
7.  Projektovanje komponenti informacionog sistema i projektni uzorci
8.  Projektovanje interfejsa softverskih sistema
9.  Projektovanje sloja podataka
10. Realizacija i testiranje softverskih sistema
11. Upravljanje promenama
12. Upravljanje kvalitetom i unapredenje procesa u softverskom inženjerstvu
Kolokvijum II
13. Projektovanje skladišta podataka
14. Projektovanje i izgradnja OLAP rešenja
15. Pojektovanje rešenja poslovne inteligencije

Poslednja izmena: sreda, 3. oktobar 2018., 07:19