Engleski jezik 4

Profesor

Borjanka Đerić-Dragičević, PhD

bdjeric@sinergija.edu.ba

konsultacije: ponedjeljak 15.30-16h

četvrtak, 9.30h-10h

zbornica

Bodovanje

Aktivnost

Poeni

5

Prisustvo na predavanjima i vježbama

5

Prvi kolokvijum

15

Drugi kolokvijum

15

Treći kolokvijum

15

Četvrti kolokvijum

15

Završni ispit

30

UKUPNO

100

Predavanja

ponedjeljak

13-15.30h

Amfiteatar 1

 

Literatura:

  • Business Benchmark, Cambridge University Press

Formiranje konačne ocjene

broj poena < 50

ocjena 5

51-60 poena

ocjena 6

61-70 poena

ocjena 7

71-80 poena

ocjena 8

81-90 poena

ocjena 9

91-100 poena

ocjena 10

Poslednja izmena: ponedeljak, 21. oktobar 2019., 13:28