Silabus

Proširivanje glasovnog opsega i dinamičko nijansiranje glasa.

Individualen govorne vježbe

Prozni tekst pod fizičkim naporom u svim varijantama glasnosti, ritma i tempa

Tekst u stihu pod fizičkim naporom u svim varijantama glasnosti, ritma i tempa

Ritam govor i pjevanje na proznom tekstu i stihu

Impostacione vježbe u koordinaciji glasa, scenskog pokreta i igre

Poslednja izmena: sreda, 17. maj 2017., 22:21