Silabus

Program predmeta podrazumeva pregled istorije filma, od  pojave zvuka u filmu do savremenog filma. Predmet insistira na shvatanju filma kao umetnosti uz foksuiranje na istoriju i razvoja filmskog jezika i stila pojedinačnih umetničkih doprinosa.

Zvucni film

Holivudski Studio Sistem (žanrovi holivudskog filma);

Francuski poetski realizam - Marsel  Karne i Žan Gaben;

Film i rat, načela dokumentarnog filma;

Italijanski neorealizam:  od  Roselinija do Antonionija i Felinija;

Francuski novi talas: Fransoa Trifo, Žan Lik Godar, Klod Šabrol

Jugoslovenski film.

Poslednja izmena: nedelja, 21. maj 2017., 11:47