Podaci o predmetu

Profesor Asistent
Doc. dr Dalibor Radovanović MSc Aleksandar Sandro Cvetković
dradovanovic@sinergija.edu.ba ascvetkovic@sinergija.edu.ba
konsultacije: četvrtak 12:30 - 13:00 i 14:30 - 15:00 konsultacije: utorak 12:00 - 13:00
kabinet profesora računarski centar I sprat

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: petak, 11. oktobar 2019., 10:31