Silabus

Sedmica

Oblast

I

Pojam i karakteristike usluge

II

Glavni sektori usluga i etička razmatranja

III

Osnovni pojmovi marketinga usluga

IV

Proces odlučivanja o kupovini usluga

V

Marketing miks za oblast usluga

VI

Uslužni proces

VII

Kolokvijum I

VIII

Cijena usluga

IX

Promocija usluga

X

Uslužni ambijent

XI

Zaposleni u sektoru usluga i korisnici usluga

XII

Kolokvijum II

XIII

Osnovi mjerenja zadovoljstva korisnika usluga

XIV

Strategija uslužnog preduzeća u situacijama nezadovoljstva korisnika usluga

XV

Strategija za obezbjeđenje lojalnosti i zadržavanje korisnika usluga

Poslednja izmena: petak, 2. mart 2018., 11:33