Silabus

I nedelja: Osnovni pojmovi o međunarodnoj ekonomiji, globalizacija i faktori razvoja svetske privrede

II nedelja: Međunarodna podela rada i svetsko tržište

III nedelja: Subjekti u svetskoj privredi (preduzeća, banke, država i međunarodne institucije)

IV nedelja: Međunarodne ekonomske transakcije (kretanje roba i usluga)

V nedelja: Međunarodne ekonomske transakcije (kapital, tehnologija, ljudski resursi)

VI nedelja: Prvi kolokvijum

VII nedelja: Pokazatelji uspešnosti u međunarodnoj ekonomiji

VIII nedelja: Konkurentnost u međunarodnoj ekonomiji

IX nedelja: Instrumenti za regulisanje međunarodne trgovine (carine i vancarinski instrumenti)

X nedelja: Instrumenti za regulisanje međunarodne trgovine (devizni kursevi)

XI nedelja: Regionalne ekonomske integracije

XII nedelja: Drugi kolokvijum

XIII nedelja: Robna i regionalna struktura međunarodne trgovine

XIV nedelja: Međunarodne ekonomske i finansijske institucije

XV nedelja: Tranzicija u međunarodnoj ekonomiji

Poslednja izmena: utorak, 16. oktobar 2018., 21:53