Silabus

 • Osnovni pojmovi o međunarodnoj ekonomiji
 • Subjekti u svetskoj privredi
 • Međunarodne ekonomske transakcije
 • Spoljnotrgovinska politika i devizni režim
 • Devizno poslovanje i poslovanje sa inostranstvom
 • Cenovna i necenovna konkurentnost u međunarodnoj ekonomiji
 • Međunarodne ekonomske institucije
 • Međunarodne (svetske) finansijske institucije i Regionalne finansijske institucije
 • Regionalne ekonomske integracije razvijenih zemalja
 • Ekonomske integracije zemalja u ubrzanom ekonomskom razvoju i zemalja u tranziciji
 • Tranzicija u međunarodnoj ekonomiji
Poslednja izmena: petak, 27. septembar 2019., 16:56