Podaci o predmetu

Profesor Asistent
Doc. dr Nenad Ristić
email: nristic@sinergija.edu.ba email
konsultacije: konsultacije:
kabinet profesora kabinet asistenata

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe


Literatura:

  1. M.Veinović, G.Šimić, Baze podataka, Beograd, US, 2015
  2. H.G. Molina, J.D. Ullman, J. Widom, Database systems - the complete book, Prentice Hall, NJ, 2002
  3. PPT prezentacije sa predavanja
  4. Materijali sa Internet-a

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: utorak, 10. januar 2017., 15:51