Silabus

Nedelja / Tema

I Uvod u preduzetništvo

II Karakteristike preduzetnika

III Biznis ideja i analiza šanse

IV Pravni aspekti novog poduhvata

V Izrada biznis plana

VI I kolokvijum

VII Finansiranje poslovnog poduhvata

VIII Strategija ulaska na tržište

IX Upravljanje rastom preduzeća

X Spoljne mogućnosti za rast preduzeća

XI Internacionalizacija poslovanja

XII II kolokvijum

XIII Izlazak preduzetnika iz poduhvata

XIV Podrška razvoju preduzetništva

XV Završni ispit

Poslednja izmena: sreda, 5. oktobar 2016., 10:15