Podaci o predmetu

Profesor Asistent
prof. dr iur. Marija Kostić

email: mkostic@singidunum.ac.rs email: jmanojlovic@sinergija.edu.ba
konsultacije: četvrtak 14:30-15:30h
konsultacije:
kabinet profesora kabinet asistenata

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vježbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vježbe
četvrtak

10.00 - 13.00

13.00 - 14.30

Amfiteatar 3
Amfiteatar 3

Literatura:

  • ime. prezime, predmet, Univerzitet Sinergija
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi
  • AVI fajlovi sa vežbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocjene

broj poena < 50 ocjena 5
51-60 poena ocjena 6
61-70 poena ocjena 7
71-80 poena ocjena 8
81-90 poena ocjena 9
91-100 poena ocjena 10

 

Poslednja izmena: četvrtak, 3. oktobar 2019., 15:00