Podaci o predmetu

Profesor Asistent
Prof. dr Žaklina Spalević

 

email: zspalevic@sinergija.edu.ba
konsultacije:

konsultacije:Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vježbama, seminarski
10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vježbe
Literatura:

  • Osnovi prava, Dragan M. Mitrović, Beograd, Univerzitet Singidunum
  • Prezentacije
  • Materijali sa vježbi i predavanja

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocjena 5
51-60 poena ocjena 6
61-70 poena ocjena 7
71-80 poena ocjena 8
81-90 poena ocjena 9
91-100 poena ocjena 10

 

Poslednja izmena: sreda, 14. oktobar 2020., 19:54