Podaci o predmetu

Profesor
doc. dr Dijana Savić Božić
email: dinabozic@gmail.com, dsavicbozic@sinergija.edu.ba
konsultacije: svake srijede od 11:00 do 12:00
Kabinet profesora

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja                                                Vježbe
Srijeda                                                      Srijeda
12:00 do 14:15                                      14:15 do 15:45
Učionica 5

Literatura:

Osnovi međunarodnog javnog prava, Vojin Dimitrijević, Obrad Račić, Vladimir Đerić, Tatjana Papić, Vesna Petrović, Saša Obradović, III izdanje, Beogradski centar za ljudska prava

Međunarodno javno pravo, Milenko Kreća, Pravni fakultet u Beogradu,

Međunarodno javno pravo, Vitomir Popović i Filip Turčinović, Pravni fakultet Banja Luka.

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: ponedeljak, 20. septembar 2021., 20:32