Podaci o predmetu

Profesor Asistent
prof. dr Marija Kostić
Jelena Manojlović, master
email:mkostic@singidunum.ac.rs
email: jmanojlovic@sinergija.edu.ba
konsultacije: četvrtak
konsultacije: četvrtak 12:00-13:00 


Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vježbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vježbe
četvrtak utorak
13.00 - 15.30 10.00 - 11.30
Učionica 2
Učionica 5

Literatura:

  • M. Kostić, Prekršajno pravo-skripta, Univerzitet Sinergija, Banja Luka 2009.
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocjena 5
51-60 poena ocjena 6
61-70 poena ocjena 7
71-80 poena ocjena 8
81-90 poena ocjena 9
91-100 poena ocjena 10

 

Poslednja izmena: četvrtak, 26. oktobar 2017., 16:38