Podaci o predmetu

Profesor Asistent
doc. dr Dijana Savić Božić
email:dinabozic@gmail.com, dsavicbozic@sinergija.edu.ba
konsultacije: utorkom  od 11:00 do 12:00

kabinet profesora

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vježbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vježbe
srijedom srijedom
09:30 -11:45 11:45 -13:15
Amfiteatar 
Učionica  

Literatura:

  • Ustavno pravo, Rajko Kuzmanović/Siniša Karan, Banja Luka 2015. g. (u izvodima); Uvod u pravo, Vasić/Jovanović/Dajović, Beograd, 2014. g. (u izvodima)
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vježbi

 

Formiranje konačne ocjene

broj poena < 50 ocjena 5
51-60 poena ocjena 6
61-70 poena ocjena 7
71-80 poena ocjena 8
81-90 poena ocjena 9
91-100 poena ocjena 10

 

Poslednja izmena: sreda, 30. oktobar 2019., 14:47