Silabus

 

Nastanak, pojam i bitna svojstva ustava. Nastanak i razvoj ustava i ustavnosti u svijetu. Ustavi u BiH-nastanak i stanje. Revizije.

 

Civilno (građansko) društvo. Prava i slobode čovjeka i građanina. Primjeri iz BiH.

 

Elementi države. Suverenitet. Demokratija kao oblik političkog poretka. Primjeri iz BiH.

 

Institucije državne vlasti-parlament: porijeklo, nadležnost, funkcije. Vlada, izbor, nadležnost i odgovornost. Šef države: oblici šefa države (oblici vladavine), izbor, ovlašćenja i odgovornost. Sistemi državne vlasti (predsjednički, parlamentarni). Primjeri iz BiH.

 

Pojam i vrste državnog uređenja, unitarna i federalna država. Lokalna samouprava i autonomija. Primjeri iz BiH.

 

Vladavina prava/pravna država-ustavnost i zakonitost. Pravosudni sistem-sudska vlast. Ustavni sudovi. Primjeri iz BiH.

 

Uređenje i osobenosti Evropske unije kao transnacionalne političke zajednice.


 • OKVIRNA PITANJA
 • Predmet, pojam i naziv ustavnog prava
 • Izvori ustavnog prava
 • Pojam ustava
 • Bitna svojstva ustava
 • Donošenje i proglašenje ustava
 • Promjena (revizija) ustava
 • Primarna klasifikacija ustava
 • Sekundarna klasifikacija ustava
 • Ustavnost zemalja građanske demokratije
 • Razvoj ustavnosti do prvih pisanih ustava
 • Prvi pisani ustavi
 • Ustavni ciklusi u svijetu
 • Suverenitet i državna vlast
 • Teorije o suverenitetu
 • Ustav i suverenost
 • Civilno društvo
 • Ustavno regulisanje prava i sloboda
 • Lična prava i slobode
 • Politička prava i slobode
 • Ekonomska i socijalna prava i slobode
 • Nova i posebna prava i slobode
 • Demokratija – pojam, oblici i ograničenja
 • Instituti neposredne demokratije
 • Političke stranke
 • Predstavnički sistem
 • Izborni sistem
 • Raspad SFRJ i obrazovanje novih država
 • Razvoj državnosti Bosne i Hercegovine
 • Ustav i osnovni principi ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine
 • Ljudska prava u Ustavu Bosne i Hercegovine
 • Nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine i entiteta
 • Političke institucije Bosne i Hercegovine
 • Konstitutivni akti Republike Srpske
 • Ustavno uređenje Republike Srpske
 • Organizacija vlasti Republike Srpske
 • Osnivanje i ustavno uređenje Federacije Bosne i Hercegovine
 • Struktura vlasti Federacije Bosne i Hercegovine
 • Struktura vlasti kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine
 • Unitarna država
 • Nastanak, pojam i razvoj federalizma
 • Svojstva i vrste federacije
 • Obrazovanje, struktura i organizacija federacije
 • Nadležnosti federacije i federalnih jedinica
 • Učešće federalnih jedinica u vršenju federalne vlasti
 • Konfederacija
 • Unija
 • Oblici vladavine
 • Funkcije i legitimitet državne vlasti
 • Sistemi podjele državne vlasti
 • Sistemi jedinstva državne vlasti
 • Političko predstavništvo
 • Šef države
 • Vlada kao organ izvršne vlasti
 • Nastanak i pojam sudske vlasti
 • Organizacija i nadležnost sudova
 • Ustavna načela o sudovima
 • Vladavina prava i pravna država
 • Ustavnost i zakonitost
 • Zaštita i kontrola ustavnosti i zakonitosti
 • Pojam ustavnog sudstva
 • Ustavni sud Bosne i Hercegovine
 • Ustavni sud Republike Srpske
 • Vojska i policija
 • Teritorijalna autonomija
 • Pojam, oblici i struktura lokalne samouprave
 • Lokalna samouprava u Evropi
 • Lokalna samouprava u Bosni i Hercegovini
 • Obilježja izbornog sistema Bosne i Hercegovine
 • Izbor organa vlasti Bosne i Hercegovine
 • Izbor organa vlasti entiteta
 • Izborno zakonodavstvo Republike Srpske
 • Organizacija vlasti Brčko Distrikta
 • Pravosudne institucije Bosne i Hercegovine
 • Ostale institucije pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine
 • Organizacija i nadležnost sudova u Republici Srpskoj
 • Tužilaštva Republike Srpske
 • Ostale institucije pravosudnog sistema Republike Srpske
 • Evropska Unija
 • Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda
Poslednja izmena: petak, 20. mart 2020., 10:25