Silabus

Sadržaj predmeta po sedmicama:

1.

Razvoj računara

2.

Osnove hardvera unutar računara

3.

Osnove hardvera – periferije

4.

Osnove softvera.

5.

Aplikacije

6.

Kolokvijum 1 - rad sa fajlovima + word

7.

Grafika, digitalni mediji i multimedija

8.

Baze podataka

9.

Računarske mreže i osnove telekomunikacija

10.

Internet i WWW

11.

Poslovni informacioni sistemi

12.

Kolokvijum 2 - excel

13.

Bezbjednost računara i rizici

14.

Elektronsko poslovanje

15.

Priprema završnog ispita i odbrana projekata

Poslednja izmena: ponedeljak, 3. oktobar 2016., 23:27