Podaci o predmetu

Profesor: Prof. dr Saša Adamović Aleksandar Sandro Cvetković, master
E-mail: sadamovic@sinergija.edu.ba E-mail: ascvetkovic@sinergija.edu.ba
Konsultacije: 11.00 - 12.00č Konsultacije: utorak 12.00 - 13.00č

računarski centar II sprat


Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja
Vežbe
petak ponedeljak
13.30 - 16.00 15.00 - 16.30
Elektronska U3, II sprat Elektronska U3, II sprat

Literatura i softver:

  • Milosavljević M., Adamović S., "Osnovi teorije informacija i kodovanja", Beograd, 2013. (Udžbenik)
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi
  • Youtube kanal (Sasa Adamovic)
  • Matlab i Simulink (od 2009. verzije)

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: petak, 18. januar 2019., 12:24