Silabus

Osnove teorije informacija i kodovanja

1. Informacione mere (entropija, informacija, uzajamna informacija)
2. Efikasno kodovanje (kodovanje bez prisustva šuma)
3. Kodovanje sa ciljem prenosa po kanalima sa šumom
4. Kodovanje izvora (kompresija govora, muzike,slike, videa)
5. Kodovi za ispravljenje grešaka
6. Kriptografija - Informaciono teorijski uvod
Poslednja izmena: subota, 1. mart 2014., 22:08