Podaci o predmetu

Profesor Asistent
Prof. dr Saša Adamović MSc. Stevo Jokić
sadamovic@singidunum.ac.rs sjokic@sinergija.edu.ba
konsultacije: konsultacije: sreda
kabinet profesora računarski centar:

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
petak četvrtak
10:00 - 12:30 12:30 - 14:00
El. U3 El. U3

Literatura:

  • Knjiga: Java programiranje, D. Živković, Univerzitet Singidunum, 2013.
  • Slajdovi sa predavanja i vežbi
  • Video materijali fajlovi sa vežbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: četvrtak, 26. septembar 2019., 15:43