Silabus

Cilj predmeta:

 • Upoznavanje sa naprednim tehnikama programiranja

Ishod predmeta:

 • Sticanje osnovnih teorijskih znanja o naprednim tehnikama programiranja, kao i praktična osposobljenost za njihovu primenu u programskom jeziku Java

Sadržaj predmeta:

 1. Nasleđivanje klasa
 2. Hijerarhija klasa
 3. Posebne klase (apstraktne i ugnježđene)
 4. Interfejsi
 5. Grafičko programiranje
 6. Događaji i rukovanje njima
 7. Kolokvijum 1
 8. Programske greške
 9. Proveravani i neproveravani izuzeci
 10. Programski ulaz i izlaz
 11. Rad sa datotekama
 12. Kolokvijum 2
 13. Programske niti
 14. Višenitno programiranje
 15. Mrežno programiranje
Poslednja izmena: četvrtak, 3. oktobar 2013., 13:35