Silabus

Nedelja

Nastavna jedinica

1.

Uvod u predmet. Uvod u jezik C++. Istorijat jezika C++. Standardizacija jezika C++. Osnovni koncepti jezika C++ nasleđeni od jezika C. Koncepti jezika C++ koji nisu nasleđeni od C jezika. Integrisana razvojna okruženja (IDE). Anatomija C++ programa. Unošenje, prevođenje i izvršavanje C++ programa. Prepocesor, direktive. Stil programiranja u jeziku C++.

2.

Tipovi podataka i operatori. Ugrađeni tipovi. Izvedeni tipovi. Strukture. Unije. Deklaracije. Specifikatori typedef. const i volatile. Operatori i izrazi. Konverzija tipova.

3.

Naredbe za kontrolu toka programa.  Blokovi naredbi. Naredbe if, switch, break, continue, goto. Petlje for, while, do-while, ugnježdene petlje.

4.

Nizovi, stringovi i pokazivači. Jednodimenzioni nizovi. Višedimenzioni nizovi. Stringovi. Inicijalizacija nizova. Nizovi dtringova. Pokazivači. Dinamička alokacija memorije.

5.

Pregled pređenog gradiva i pripreme za Kolokvijum # 1.

6.

Kolokvijum #1.

7.

Funkcije. Argumenti funkcije. Nizovi i pokazivači kao argumenti funkcija. Reference. Prototipovi funkcija. Preklapanje funkcija. Rekurzivne funkcije.

8.

Klase i objekti. Kontrolapristupa članovima klase. Inline funkcije članice. Konstruktori i destruktori. Zajednički članovi klasa. Prosljeđivanje objekata funkciji. Pokazivači na objekte. Konstruktor kopije. Klasa string.

9.

Nasleđivanje, virtuelne funkcije i polimorfizam. Nasleđivanje. Kontrola pristupa članovima klase. Konstruktori i destruktori izvedenih klasa. Višestruko nasleđivanje. Pokazivači na objekte izvedenih klasa. Nadjačavanje funkcija u izvedenim klasama. Virtuelne funkcije i polimorfizam.

10.

Ulazno-izlazni sistem (U/I). Pojam toka. Formatiranje ulaza i izlaza. Korištenje U/I manipulatora. Rad sa datotekama.

11.

Pregled pređenog gradiva i pripreme za Kolokvijum #2

12.

Kolokvijum #2

13.

Izuzetci.

14.

OOP projektovanje. Osnovni principi projektovanja. Etape projektovanja.

15.

Pregled pređenog gradiva i pripreme za završni ispit

Poslednja izmena: četvrtak, 16. mart 2017., 08:51