Podaci o predmetu

Profesor Asistent
Valentina Boskovic Markovic

 

email

vboskovic@sinergija.edu.ba

email:

 

konsultacije: sreda, 11.30-12.30h

konsultacije:

 

kabinet profesora kabinet asistenata

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
sreda
12.30-15.15h
Učionica 2
Učionica 1

Literatura

  1. Guy Brook-Hart (2007), Business Benchmark (Cambridge University Press)
  2. Ian MacKenzie (2010) English for Business Studies (Cambridge University Press)
  3. Bill Mascul (2002) Business Vocabulary in Use (Cambridge University Press)
  4. Check Your English Vocabulary for Medicine, (2006)  A & C Black, London
  5. Plain English Campaign: The A to Z Guide to Legal Phrases (Plain English Campaign)
  6. W. R. McKay, H. E. Charlton (2005) Legal English. How to Understand and Master the Language of Law. Pearson Longman
  7. Dudley-Evans,T. and M.Jo St John. 2009. Developments in English for Specific Purposes. Cambridge: CUP 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: četvrtak, 5. mart 2020., 18:36