Silabus

Nedelja

Tema/aktivnost

I

Predmet i istorijski razvoj razvojne psihologije (13-31)

II

Teorijski pristupi u razvojnoj psihologiji (31-81)

III

Problemi istraživanja razvoja i tehnike prikupljanja podataka (81-125)

IV

Prenatalni razvoj i novorođence (125-141)

V

Psihologija celoživotnog ciklusa 1 (141-154)

VI

I Kolokvijum

VII

Psihologija celoživotnog ciklusa 2 (154-165)

VIII

Razvoj motorike i opažanja (165-179)

IX

Emocionalni razvoj i afektivna vezanost (179-219)

X

Socijalni i moralni razvoj (219-235)

XI

Seksualno ponašnje (235-243)

XII

II Kolokvijum

XIII

Razvoj inteligencije (247-259)

XIV

Stadijumi intelektualnog razvoja po Pijažeu (259-275)

XV

Razvoj govora (275 – 287)

Stranice u zagradama su prema knjizi: Jerković, I., Zotović, M. (2010) Razvojna psihologija. Društvo psihologa Srbije.

Poslednja izmena: sreda, 9. oktobar 2019., 16:58