Silabus

- Pravopisni sistem standardnog srpskog jezika: Veliko slovo. Spojeno i odvojeno pisanje riječi

- Uoblličavanje riječi iz klasičnih jezika

- Pisanje imena iz stranih živih jezika (transkripcija)

- Interpunkcija. Skraćenice

- Gramatički sistem standardnog srpskog jezika

- Vrste riječi: Imenske riječi (riječi sa deklinacijom), glagolske riječi (riječi sa konjugacijom), neprmjenljive riječi

- I kolokvijum

- Osnovni pojmovi sintakse. Subjekatsko predikatska rečenica. Sintagme. Padežni i predloško-padežni sistem. Kongruencija. Sistem zavisnih rečenica. Sistem nezavisnih rečenica. Sistem glagolskih oblika i njegova upotreba.

Praktična nastava:

1. Obrada uzorka standardne pravopisne norme.

1.1. Obrada uzoraka nestandardne norme.

1.2. Ispravljanje pravopisnih grešaka u različitim tekstovima.

2. Obrada morfoloških i sintaksičkih pravila.

2.1. Korekcija gramatičkih grešaka

- II kolokvijum

Poslednja izmena: utorak, 15. jul 2014., 10:16