Podaci o predmetu

Profesor Darija Lunicemail dlunic@sinergija.edu.ba
konsultacije: četvrtak 12.00 do 13.00h
Računski centar (1.sprat)

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Italijanski 1

četvrtak 10 do 13h


Amfiteatar A1

Literatura:

  • Nuovo progetto italiano, T.Marin, S.Magnelli
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi
  • AVI fajlovi sa vežbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: sreda, 23. mart 2016., 14:08