Silabus

Садржај предмета

Недеља

Тема/активност

I

Увод у рачунарске мреже

II

Умрежавање, заједничко коришћење информација (података), хардвера и софтвера

III

Пренос и кодовање података и основе комуникација, Мреже са комутацијом веза и комутацијом пакета

IV

Пасивна и активна мрежна опрема и мрежни интерфејси

V

Подела рачунарских мрежа (медијуми, топологија, величина, архитектура чланова)

VI

Колоквијум I  (теоријски колоквијум)

VII

Слојевитост и стандарди у мрежама

VIII

Физички слој (USB, Ethernet, Bluetooth, WiFi, ISDN, xDSL)

IX

Слој везе података (Оквири, детекција и корекција грешке, Еthernet, ARP)

X

Мрежни слој (IPv4, IPv6, ICMP, IGMP, протоколи рутирања)

XI

Транспортни слој (протоколи са и без успоставе везе, TCP, UDP)

XII

Колоквијум II (адресирање и подмрежавање)

XIII

DNS сервис

XIV

Апликативни слој (Telnet, FTP, E-mail, HTTP, Web, SNMP, VoIP, IM)

XV

Могући напади и заштита рачунарских мрежа, Firewall, IDS и IPS системи

Poslednja izmena: utorak, 30. oktobar 2012., 15:11