Podaci o predmetu

Profesor Asistent
Prof. dr Slavoljub Vukićević
Ime i prezime, master
email: svukicevic@sinergija.edu.ba
email
konsultacije: konsultacije:
kabinet profesora kabinet asistenata

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
četvrtak četvrtak
10.00 - 12.15 12.30 - 14.15
Amfiteatar A4 Amfiteatar A4

Literatura:

  • Dr Slavoljub Vukićević, Privredno pravo, Beograd 2011.
  • Dr Slavoljub Vukićević, Privredni ugovori, Beograd 2011.
  • Dr Slavoljub Vukićević, Međunarodno privredno pravo, Beograd 2010.
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: utorak, 8. novembar 2016., 15:32