Podaci o predmetu

Profesor
Doc. dr Sandra Pajić Šavija

email:spsavija@sinergija.edu.ba

 

 

 

konsultacije:

srijeda,17.45-18.45


Zbornica

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vježbama max 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni dio ispita
30


UKUPNO 100
Predavanja Vježbe
utorak, 16.15-18.45 srijeda, 16.15-17.45
Amfiteatar 2 Amfiteatar 2


Literatura:

  • Udžbenik "Osnovi prava", Dragan M. Mitrović, Univerzitet Singidunum, Beograd
  • Prezentacije
  • Materijali sa vježbi i predavanja

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocjena 5
51-60 poena ocjena 6
61-70 poena ocjena 7
71-80 poena ocjena 8
81-90 poena ocjena 9
91-100 poena ocjena 10

 

Poslednja izmena: nedelja, 29. septembar 2019., 21:14