Podaci o predmetu

Profesor
doc. dr Dijana Savić Božić

email:dsavicbozic@sinergija.edu.ba

dinabozic@gmail.com

 

 

 

 

konsultacije:

srijeda


Kabinet profesora

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vježbama max 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni dio ispita
30


UKUPNO 100
Predavanja Vježbe
12:30-14:50 14:55-16:25
Literatura:

  • Udžbenik "Osnovi prava", Dragan M. Mitrović, Univerzitet Singidunum, Beograd
  • Prezentacije
  • Materijali sa vježbi i predavanja

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocjena 5
51-60 poena ocjena 6
61-70 poena ocjena 7
71-80 poena ocjena 8
81-90 poena ocjena 9
91-100 poena ocjena 10

 

Poslednja izmena: utorak, 21. septembar 2021., 11:56